Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Biuro prasowe Muzeum Gdańska

Zdjęcie przedstawia książki leżące na stole. Na okładkach herb Królestwa Danii (tarcza herbowa z trzema leżącymi lwami z koroną).

Alicja Bittner
Muzeum Gdańska

Data publikacji 10:27

O tysiącletniej historii relacji duńsko-polsko-gdańskich. Promocja publikacji

Duńskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych obchodzi 250-lecie swojego powołania. Z tej okazji we wtorek, 3 marca 2020 r., o godz. 16:00 w Ratuszu Głównego Miasta odbędzie się promocja publikacji o historii relacji duńsko-polsko-gdańskich. W spotkaniu wezmą udział ambasador Danii w Polsce, Ole Egberg Mik­kel­sen oraz autorzy książki. 224-stronnicową publikację będzie można nabyć w dniu wydarzenia w cenie 49,90 zł. 

W ubiegłym roku Dania i Polska świętowały 100-lecie odnowienia stosunków dyplomatycznych, ale relacje obu krajów obejmują ponad tysiąc lat historii. Gdańsk – portowe, bogate i ludne miasto, pełniło w nich rolę pośrednika, a od 1466 r., gdy król Kazimierz Jagiellończyk przyznał gminie szerokie swobody, także podmiotu, który mógł prowadzić własną politykę zagraniczną. To właśnie do naszego miasta przybywali duńscy dyplomaci i tu też od 1625 r. na stale rezydowali. Wydanie publikacji to niezwykle cenna inicjatywa i cieszy nas, że po raz pierwszy zostanie pokazana w Ratuszu Głównego Miasta, czyli w miejscu, które było świadkiem wydarzeń opisanych w książce – mówi Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska.    

Wydana przez Bernardinum 224-stron­ni­cowa książka „Dzieje Przed­sta­wi­cielstw Kró­le­stwa Danii w Gdań­sku i Gdyni” to praca zbiorowa przygotowana przez zespół naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: profesora Arnolda Kłon­czyń­skiego, doktora Piotra Palu­chow­skiego, doktora Jana Dani­luka oraz magistra Jana Wołuckiego, historyka z Danii, autora książek o Gdańsku i Danii. 

W sześciu rozdziałach zaprezentowano ponad tysiąc lat historii wzajemnych stosunków dyplomatycznych w odniesieniu do realiów społeczno-gospodarczych, infor­ma­cje o wysłan­ni­kach kró­lów Danii do Gdań­ska i notki bio­gra­ficzne 49 sta­łych przed­sta­wi­cieli (kon­su­lów) z Gdańska i Gdyni. 

Patro­nat nad książką objął Duń­ski Insty­tut Kul­tury. Wspar­cia udzie­liło Mini­ster­stwo Spraw Zagra­nicz­nych Kró­le­stwa Danii oraz Mini­ster­stwo Kul­tury Kró­le­stwa Danii.

Podczas promocji książki odbędzie się spotkanie autorskie, podczas którego zostaną rozwinięte wątki nieujęte w publikacji. Poprowadzi je Julian Skelnik, konsul honorowy Królestwa Danii w Gdańsku. Publikację będzie można nabyć w dniu wydarzenia w cenie 49,90 zł, a po nim poprzez stronę internetową wydawnictwa Bernardinum.  

 

Promocja publikacji Dzieje Przed­sta­wi­cielstw Kró­le­stwa Danii w Gdań­sku i Gdyni”

Kiedy: 3 marca 2020 r. (wto­rek), godz. 16:00–18:00

Gdzie: Ratusz Głów­nego Mia­sta, Wielka Sala Wety, ul. Długa 46/47

Wstęp: bez­płatny, wej­ście przez przed­proże od godz. 15:40

Cena publi­ka­cji: 49,90 zł

Płat­ność: gotówka / karta

 

Harmonogram:  

16:00 – powitanie gości / Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska

16:05 – przemówienie  / Ole Egberg Mik­kel­sen, ambasador Królestwa Danii w Polsce /tłum z ang. Andrzej Gierszewski/

16:20 – przemówienie / Piotr Borawski, Z-ca Prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu

16:30 – spotkanie autorskie:  prof. Arnold Kłonczyński, dr Piotr Paluchowski, dr Jan Daniluk / prowadzenie Julian Skelnik, konsul honorowy Królestwa Danii w Gdańsku