Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Biuro prasowe Muzeum Gdańska

Zdjęcie przedstawia trzy książki stojące na kamiennych schodach. Na okładce książki w odcieniach szarości widniej Adolf Hitler w otoczeniu niemieckich oficerów. Na okładce czerwone prostokąty z tytułem książki i imieniem oraz nazwiskiem autora.
Zdjęcie portretowe: dr Andrzej Gierszewski

dr Andrzej Gierszewski
Muzeum Gdańska

Data publikacji 08:49

Kulisy propagandy na Westerplatte. Nowa książka dr. Drzycimskiego

Do sprzedaży trafiła najnowsza pozycja o historii Westerplatte. Na 209 stronach historyk, dr Andrzej Drzycimski, opisuje działania propagandowe nazistowskich Niemiec wobec obrońców Wojskowej Składnicy Tranzytowej zarówno w okresie walk, jak i po 7 września 1939 r. oraz próby wpływania na przekazy dziennikarzy z całego świata relacjonujących napaść na II Rzeczpospolitą. Książkę wydaną przez Muzeum Gdańska i Fundację Gdańską można zakupić w cenie 65 zł.

Wydana przez nas książka dr. Andrzeja Drzycimskiego, który poświęcił lata badań tematyce związanej z Westerplatte, to opowieść o sile propagandy na usługach totalitarnego państwa. Nowa książka porusza niezwykle ciekawy wątek historii świata, Polski oraz Gdańska. Pokazuje II wojnę światową od nowej strony – walki informacyjnej i narzucania przekazu, a także na nowo tłumaczy sens obrony Westerplatte, walkę żołnierzy majora Henryka Sucharskiego oraz działania Wehrmachtu wobec Polaków, a później na wszystkich pozostałych frontach II wojny światowej – mówi Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska.

W pierwszych dniach II wojny światowej to właśnie polska placówka w Gdańsku, na Westerplatte, stała się poligonem doświadczalnym dla ministra propagandy Josepha Goebbelsa, a przedłużająca się obrona Polaków - solą w oku niemieckiej propagandy. Mimo, że na pewien czas ministra odsunięto od spraw polityki informacyjnej, to naziści na różne sposoby starali się wywierać wpływ na korespondentów wojennych i dziennikarzy z całego świata relacjonujących zmagania o Wojskową Składnicę Tranzytową oraz całą kampanię wrześniową. Nieprzypadkowo w gazetach ukazujących się w Niemczech złagodzono na krótki czas wizerunek Polaków, a walkom nadano etos rycerski.

Na 209 stronach, w 6 rozdziałach, dr Andrzej Drzycimski opisuje problematykę kulis propagandy wychodząc od analizy polskiej i niemieckiej propagandy w przededniu wojny związanej z Gdańskiem, opisuje media i gazety, a także korespondentów zagranicznych i ich wizyty na Westerplatte.

Książkę można kupić poprzez Allegro na profilu Muzeum Gdańska, albo poprzez kontakt pod adresem sklep@muzeumgdansk.pl. Książkę wydaną przez Muzeum Gdańska i Fundację Gdańską (Oficyna Gdańska) w twardej oprawie można kupić w cenie 65 zł.

Muzeum Gdańska planuje wydać kolejną, przygotowywaną przez dr Andrzeja Drzycimskiego pracę o wojennych i powojennych losach obrońców Westerplatte. Zapowiedzianemu w 2018 r. wydawnictwu będą towarzyszyły wznowienia pozostałych publikacji historyka.

Drzycimski Andrzej, Westerplatte. Kulisy niemieckiej wojny propagandowej, Gdańsk: Muzeum Gdańska, Oficyna Gdańska, 2019, ISBN: 978-83-64180-56-9. / Twarda okładka, bibliografia, indeks osób, 209 stron, cena: 65 zł, nakład: 1000 egzemplarzy. 

Możliwość zakupu: https://allegro.pl/oferta/westerplatte-kulisy-niemieckiej-wojny-9176186041. Cena na aukcji nie obejmuje kosztów dostawy.

Andrzej Drzycimski (ur. 30 X 1942 Chełmża), historyk, dziennikarz, polityk, działacz opozycji. W 1976 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych. Od 14VIII 1980 r. przebywał jako dziennikarz w Stoczni Gdańskiej, członek Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”, W stanie wojennym internowany w Strzebielinku koło Wejherowa (13 XII 1981 – 8 VII 1982). W latach 1990-1994 rzecznik prasowy Lecha Wałęsy.

Zainteresowania naukowe obejmują dzieje Westerplatte i jego obrońców. Jeszcze w 1990 r. A.D. wydał popularną monografię mjr. Henryka Sucharskiego, w 2009 r. - pierwszą część monografii dziejów Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte 1925–1939: Westerplatte 1939. Przed szturmem. W roku 2014 nakładem Fundacji Gdańskiej ukazała się dwutomowa edycja Westerplatte (tom 1: Reduta w budowie. 1926–1939, tom 2: Reduta wojenna. 1939). W tym samym roku, nakładem Oficyny Gdańskiej, ukazała się jej wersja albumowa Reduta Westerplatte (współautor: Janusz Górski), zaś w 2015 r. w języku polskim oraz angielskim wersja skrócona o charakterze popularyzatorskim Westerplatte. Misja specjalna.

Biogram opracowany na podstawie hasła autorstwa Mirosława Glińskiego z portalu Gedanopedia.pl.