Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Biuro prasowe Muzeum Gdańska

Zdjęcie portretowe: dr Andrzej Gierszewski

dr Andrzej Gierszewski
Muzeum Gdańska

Data publikacji 09:03

#czasnagdansk. Wirtualna wystawa fotografii Mariana Murmana

W sobotę, 30 maja 2020 r., od godziny 14:00 na stronie internetowej www.murman.pl będzie można zobaczyć 160 widoków Gdańska na wirtualnej wystawie poświęconej zmarłemu w 2008 r. fotografikowi Marianowi Murmanowi.

„Gdańsk. Widok ogólny / fot. M. Murman” to wirtualna wystawa przygotowana z okazji akcji #czasnagdansk oraz 50-lecia Muzeum Gdańska.

Przywracamy pamięć o gdańskim fotografiku Marianie Murmanie, autorze zdjęć wykorzystanych do popularnych pocztówek ukazujących widoki Gdańska. W zbiorach Muzeum posiadamy ponad 6,5 tys. negatywów i pocztówek z czego ponad 5 tys. pochodzi z darowizny Dżamili Smajkiewicz-Murman i jego syna Adama Murmana oraz około 100 z darowizn dr. hab. Jacka Friedricha i Jerzego W. Wołodźki. Z tak obszernego, sukcesywnie digitalizowanego zasobu, wybraliśmy 160 widoków oraz przedmioty związane z bohaterem wystawy we wspomnieniach fotografika Witolda Węgrzyna – mówi Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska.

Widoki miasta zostaną zaprezentowane w trzech głównych kategoriach: „miasto”, „ludzie” i „port”.

Autor fotografii odegrał w latach 60. i 70. XX w. znaczącą rolę w czołówce gdańskiego środowiska fotograficznego związanego ze Związkiem Polskich Artystów Fotografików. Większość zdjęć pokazuje obraz i klimat miasta z końca lat 60. XX w. Oprócz pięknych i znanych widoków Gdańska, pokazujemy kilka zdjęć obrazujących szarzyznę i beznadzieję czasów realnego socjalizmu epoki gomułkowskiej. Na wystawie zobaczymy też fragment obszernej i pełnej dokumentacji budowy Portu Północnego w Gdańsku, wykonanej przez Murmana w latach siedemdziesiątych XX w. Przekrój twórczości artysty, dopełniają wspaniałe portrety gdańszczan, powstające wówczas również w popularnym zakładzie „pod arkadami” na rogu ulicy Piwnej i Kołodziejskiej – mówi Jerzy W. Wołodźko z Muzeum Gdańska, autor wystawy.

Część z obszernej kolekcja negatywów Mariana Murmana będzie udostępniania sukcesywnie na portalu http://dziedzictwo-gdansk.pl. Część z nich uzupełni zasób prawie 6700 zdigitalizowanych do tej pory obiektów jeszcze w 2020 r.

Strona www.murman.pl zostanie uruchomiona w sobotę, 30 maja 2020 r., o godz. 14:00.

 

Marian Murman (1922-2008) polski artysta fotograf, uhonorowany tytułem Artiste Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej (FIAP), członek Okręgu Gdańskiego Związku Polskich Artystów Fotografików oraz członek honorowy Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego. Fotografował od 14. roku życia, kiedy otrzymał pierwszy aparat fotograficzny. Absolwent Szkoły Sztuk Plastycznych im. Kenara w Zakopanem. W czasie II wojny światowej żołnierz AK. W połowie lat 50. przeniósł się na Wybrzeże i w Gdańsku uzyskał tytuł mistrzowski.

Uprawiał przede wszystkim fotografię użytkową. Był kierownikiem w Zakładach Spółdzielczych „Fotoplastyka” w Gdańsku (do 1966). Równocześnie opracowywał foldery i pocztówki dla wydawnictwa „Prasa-Książka-Ruch”. Uczył fotografii na wydziale grafiki użytkowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku (obecnie Akademia Sztuk Pięknych).

Nagradzany w wielu konkursach w kraju i za granicą, np. złotym medalem na Ogólnopolskiej Wystawie Fotografii Użytkowej w Warszawie w dziedzinie fotografii sportowej. Otrzymał również nagrodę w konkursie „Welt des Sport 1985” w Ulm w RFN.

Po 2000 r. Marian Murman przekazał liczne negatywy dotyczące Gdańska i budowy portów w darze Państwowemu Archiwum w Gdańsku. Uprawiał również malarstwo i organizował wystawy swoich prac w Gdańsku oraz w Rzeszowie. W roku 2020 syn Adam i wdowa po artyście Dżamila Smajkiewicz-Murman, przekazali Muzeum Gdańska negatywy, odbitki fotograficzne i pocztówki z archiwum fotografika.

Załączniki