Biuro prasowe Muzeum Gdańska

Muzeum to... Ty! Jubileusz 50-lecia Muzeum Gdańska
dr Andrzej Gierszewski

dr Andrzej Gierszewski
Muzeum Gdańska

a.gierszewski@muzeumgdansk.pl
+48 512 418 751

18:19

Muzeum to... Ty! Jubileusz 50-lecia Muzeum Gdańska

W środę, 23 września br., w Dworze Artusa w Gdańsku odbył się jubileusz 50-lecia Muzeum Gdańska. W spotkaniu wzięło udział 150 gości z kraju i zagranicy, którzy wysłuchali koncertu na odrestaurowanym najstarszym gdańskim fortepianie. Członkowie Bractw Ław Gdańskiego Dworu Artusa w Lubece odsłonili repliki jelenia nad Ławą św. Rejnolda wykonaną przez Stanisława Wyrostka. Z okazji uroczystości do Muzeum Gdańska trafiły nowe eksponaty podarowane przez sympatyków, m.in. grafika Dominika Włodarka przekazana przez prezydent Gdańska Aleksandrę Dulkiewicz.

Jedną z najważniejszych sfer działalności i wyzwaniem muzeów jest opowieść o tożsamości. Tak też jest w Gdańsku, gdzie nie jest ona łatwa i jednoznaczna, ale zarazem niezwykle ciekawa – mówiła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz – Moim marzeniem jest, by każdy odwiedzający oddziały Muzeum Gdańska - zabytków, które powstały w naszym mieście na przestrzeni setek lat z myślą o pełnieniu przez nie różnej funkcji, zrozumiał fenomen naszej lokalnej wspólnoty. W 50-lecie Muzeum Gdańska składam wyrazy szacunku i wdzięczności jego pracownikom oraz sympatykom, a także proszę o dalszą, wytrwałą pracę.

Obecnie w Polsce działa ponad 1000 muzeów, których rolą jest tworzenie kolekcji muzealnych i dbanie o dziedzictwo oraz udostępnianie ich zwiedzającym. Muzeum Gdańska zostało powołane 2 kwietnia 1970 roku, jako Muzeum Historii Miasta Gdańska.

Po co nam muzeum? Co daje nam muzeum?

Gdyby poświęcić każdemu z 70000 eksponatów ze zbiorów Muzeum Gdańska minutę, obejrzenie wszystkich zajęłoby blisko dwa miesiące w dziewięciu różnych historycznych obiektach, np. Ratuszu Głównego Miasta, Muzeum Bursztynu, Dworze Artusa, czy Twierdzy Wisłoujście.

Muzea są po to by gromadzić, przechowywać i dbać o zabytki, niezależnie od tego czy będą to dzieła współczesne, czy przedmioty historyczne uratowane przed zniszczeniem. W doświadczonym II wojną światową Gdańsku przywracamy także utracone dziedzictwo – mówił Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska – W 50-lecie Muzeum Gdańska kierujemy wyrazy uznania i wdzięczności za mecenat władz miasta, wkład w rozwój naszej kolekcji przez członków lokalnej społeczności, specjalistów i sympatyków. Jubileusz to nasze wspólne święto oraz zaproszenie do odkrywania skarbów i źródeł naszej wspólnej przeszłości, a także współtworzenia kolekcji Muzeum Gdańska. Ta ostatnia jest potrzebna następnym pokoleniom do zrozumienia fenomenu tysiącletniego Gdańska i jego mieszkańców.   

Podczas uroczystości do zbiorów Muzeum Gdańska została przekazana przez prezydent Gdańska Aleksandrę Dulkiewicz grafika autorstwa Dominika Włodarka. Artysta i grafik od ośmiu lat mieszka i tworzy w Gdańsku. Inspiracją do stworzenia pracy pt. „Gdańsk, Okno Stocznia II” był pejzaż widoczny przez wielkie okna hali stoczniowej.

Drugie życie najstarszego gdańskiego fortepianu oraz replika jelenia z Dworu Artusa

Muzealnicy odrestaurowali zabytkowy fortepian z około 1830 roku, wyprodukowany w Gdańsku przez królewskiego, nadwornego budowniczego i dostawcy instrumentów Jacoba Bernhardta Wiszniewskiego. Wytwórnia instrumentów działała od ok. 1826 roku przy ul. Św. Ducha 126. Po wielomiesięcznej rewitalizacji w pracowni Andrzeja Włodarczyka na wykonanym z wielu gatunków drewna, zdobionym okładziną z kości słoniowej instrumencie inauguracyjny koncert zagrał pianista jazzowy Sławek Jaskułke.

Rekonstrukcje zaginionego w czasie II wojny wyposażenia Dworu Artusa wspierają od wielu lat Bractwa Ław Gdańskiego Dworu Artusa w Lubece oraz artysta-rzeźbiarz Stanisław Wyrostek. Dzięki finansowemu wsparciu członków elitarnych bractw działających od średniowiecza aż do 1945 r. w Gdańsku, a obecnie w Niemczech, odsłoniono repliki zrekonstruowanych elementów nad ławą św. Rajnolda.

Z tej okazji Mirosław Zeidler odznaczył Gerda-Dietriecha Ewerta, członka Bractw i jego archiwisty, który opracował i wydał kronikę Bractw, Komandorią Orderu „Missio Reconciliationis”. Odznaka honorowa została wprowadzona na wniosek związków kombatanckich, inwalidów wojennych i ofiar wojny. Nadaje ją obywatelom polskim i działaczom zagranicznym Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Misja Pojednania”.


Załączniki