Biuro prasowe Muzeum Gdańska

Przekaż pamiątkę do Muzeum Gdańska - zostaniesz jego Darczyńcą. Nowe eksponaty dla Muzeum Bursztynu
dr Andrzej Gierszewski

dr Andrzej Gierszewski
Muzeum Gdańska

a.gierszewski@muzeumgdansk.pl
+48 512 418 751

14:35

Przekaż pamiątkę do Muzeum Gdańska - zostaniesz jego Darczyńcą. Nowe eksponaty dla Muzeum Bursztynu

Błony fotograficzne z widokami Gdańska z 1943 r., zdjęcie lotnicze zniszczonego Gdańska z 1947 r. i kolekcja pamiątek po gdańszczanach pochodzenia żydowskiego z początku XX w. Te przedmioty mają wspólny mianownik. Zostały podarowane przez osoby prywatne do zbiorów Muzeum Gdańska w celu ich przechowania oraz prezentacji potomnym. Jako formę podziękowania za wkład w rozwój zbiorów Muzeum Gdańska muzealnicy przygotowali pilotażowy program Darczyńca Muzeum Gdańska. Grono ponad 200 osób, które już przekazały pamiątkę do Muzeum Gdańska, powiększyło się o czterech kolejnych. Stroje karnawałowe i wisior z bursztynem bałtyckim do nowego Muzeum Bursztynu w Wielkim Młynie przekazali trójmiejscy artyści Jola Słoma, Mirek Trymbulak oraz Sergio i Massimo Boldrin z Włoch. Nowych Darczyńców przyjęła do grona Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Bardzo dziękuję za tę inicjatywę dyrektorowi i pracownikom Muzeum Gdańska. Bez dobrej współpracy z darczyńcami nasze Muzeum nie wyglądałoby tak, jak obecnie wygląda.  Dziękuje, że macie państwo zaufanie do takich instytucji publicznych, jaką jest 50-letnie już Muzeum Gdańska. To, że ktoś daruje wykonane przez siebie dzieła, tak jak najnowsze dary wykonane wspólnie przez trójmiejskich i włoskich artystów, to jest cos bardzo ważnego. Dziękuję, że mają do nas zaufanie ludzie, którzy przekazują do muzeum swoje pamiątki rodzinne, najcenniejsza łączność z rodzinnymi korzeniami, tak jak było w przypadku wielu darczyńców, którzy tworzą kolekcje Muzeum Poczty Polskiej  czy kolekcje po Polakach w Wolnym Mieście Gdańsku. Zależy nam, żeby tego zaufania nie zawieść, odpowiednio dbać i archiwizować darowane eksponaty, żeby jeszcze długo służyły przyszłym pokoleniom. Dziękuje za ten pomysł wyrażenia wdzięczności i budowanie więzi i wspólnoty, która rodzi się z między ludźmi tworzącymi muzeum, a darczyńcami. Wierzę, że ta współpraca będzie fundamentem działalności przez przynajmniej kolejne 50-lat, a nasze ambicje są znacznie większe. Planujemy w przyszłym roku spotkać się w nowym Muzeum Bursztynu, a to jeszcze nie koniec. Mamy więcej planów, o których będziemy informować na bieżąco – powiedziała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska

Nowe eksponaty w nowym Muzeum Bursztynu i nowi Darczyńcy

Do grona ponad 200 darczyńców Muzeum Gdańska dołączyli dzisiaj Jola Słoma i Mirek Trymbulak, trójmiejscy artyści, którzy przekazali do zbiorów wisior z bursztynem bałtyckim i dwa kostiumy oraz bracia Sergio i Massimo Boldrin, słynący z produkcji autorskich karnawałowych masek artyści z Wenecji. Włosi przekazali do zbiorów dwa komplety ubiorów, które będą prezentowane w nowym Muzeum Bursztynu w Wielkim Młynie.

Gdy dowiedziałam się o tej uroczystości, byłam bardzo zaskoczona, że ten drobny gest spowodowany chęcią podzielenia się ciekawą rzeczą, która zrobiliśmy, spowodował taką lawinę wydarzeń. Myślałam, że damy kostiumy i maski, bo chcieliśmy, żeby inni mogli też je oglądać. Nie pomyślałam wtedy o tym, czym dla mnie są muzea. Teraz przypomniałam sobie historię z dzieciństwa, kiedy tata pierwszy raz zabrał mnie do muzeum, było to Muzeum Narodowego w Gdańsku. Pamiętam, że byłam wtedy w wielkim zachwycie, że jestem wśród przedmiotów i obrazów, które stworzyli ludzie przed setkami lat. Oni wówczas, te kilkaset lat temu je tworzyli, żyli wśród nich, a teraz byłam pośród nich ja. Dla mnie to było tak, jakbym znalazła się w świątyni. Teraz dowiedziałam się, jak to się dzieje, że eksponaty znajdują się w muzeum. Nasz prosty gest doprowadził to tego, że rzeczy, które daliśmy, staną się eksponatami – mówiła podczas konferencji prasowej Jola Słoma.

Nowi Darczyńcy to 202, 203, 204 i 205 osoba, która przekazała pamiątkę do zbiorów Muzeum Gdańska.

Kto i jak może zostać Darczyńcą Muzeum Gdańska?

Darczyńcą Muzeum Gdańska może zostać każda osoba prywatna, osoba prawna, bądź stowarzyszenie niebędące partią polityczną bądź komitetem wyborczym. Wystarczy przekazać pamiątkę związaną z historią Gdańska, zarówno tą dawną bądź współczesną do zbiorów Muzeum. Przedmiot może zostać przyjęta na mocy umowy, bądź wpisany protokołem do rejestru na mocy decyzji Kolegium złożonego z ekspertów i specjalistów.  

Darczyńca Muzeum Gdańska to pilotażowy projekt naszego Muzeum. Część muzeów identyfikuje Darczyńcę jako osobę przekazującą określone wsparcie finansowe. Niektóre publikują listę osób w formie wykazu. U nas, co oddaje istotę i ducha muzealnictwa, Darczyńcą zostaje każdy, kto przyczynia się do rozbudowy naszej kolekcji. Choć program jest elitarny, każdego traktujemy na tych samych zasadach, tak jak pamiątki, które do nas trafiają – mówi Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska - W zamian za przekazanie przedmiotu do naszych zbiorów Darczyńca jest uprawniony do bezpłatnego wstępu do Muzeum, a jego goście do biletu ulgowego. Darczyńcom i ich pamiątkom poświęcimy także wystawy czasowe, umożliwiając integrację środowiska miłośników historii Gdańska z całego świata. Dodatkowym uprawnieniem będzie także forma upustu na nasze wydawnictwa, a bezpłatnie przekażemy te pozycje, w których umieszczono wizerunek podarowanego przedmiotu. Darczyńcy Muzeum Gdańska to grono 205 osób, przeważnie gdańszczanek i gdańszczan, następnie Polek i Polaków oraz 35 miłośników Gdańska z Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Rosji, Norwegii i Kanady. Ta liczba niebawem ulegnie zwiększeniu. Czekamy na przyjęcie nowych pamiątek związanych ze strajkiem kobiet oraz innych przekazanych pod koniec tego roku darach.

Chęć przekazania pamiątek można zgłosić mailowo pod adresem historia@muzeumgdansk.pl. Do Muzeum nadaje się każda pamiątka związana z historią Gdańska – zarówno tą współczesną i tą dawną. Warto przechować ją dla przyszłych pokoleń.

Regulamin projektu Darczyńca Muzeum Gdańska znajduje się na stronie internetowej Muzeum Gdańska (https://muzeumgdansk.pl/zostan-darczynca).

Załączniki