Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Biuro prasowe Muzeum Gdańska

Zdjęcie przedstawia salę wystawową, szklane galerie sklepów oraz odtworzone pomieszczenia mieszkalne z okresu Wolnego Miasta. Z jednej na widza spogląda uśmiechnięty sędziwy gdański bówka.
Zdjęcie portretowe: dr Andrzej Gierszewski

dr Andrzej Gierszewski
Muzeum Gdańska

Data publikacji 10:53

Trzy nowe tematy nieodpłatnych lekcji muzealnych online

Lekcje plastyki, żeglarskie życie i sekrety dawnej medycyny to trzy nowe propozycje zdalnego nauczania przygotowane przez Muzeum Gdańska. Nieodpłatne zajęcia są przeznaczone dla uczniów ostatnich szkół klas podstawowych oraz liceów z całej Polski. Do dyspozycji nauczycieli zostaną oddane również cztery pakiety przeznaczone do indywidualnego wykorzystania przy lekcjach opartych o wirtualne wycieczki po oddziałach Muzeum.

W 2019 roku w lekcjach muzealnych prowadzonych przez Dział Edukacji Muzeum Gdańska uczestniczyło 13 838 osób. W ubiegłym roku wprowadziliśmy ofertę pięciu zajęć tematycznych prowadzonych przez komunikator Microsoft Teams dla uczniów z Gdańska. W 33 zajęciach wzięło udział 641 uczestników. Od początku 2021 r. z oferty mogą korzystać także nauczyciele z całej Polski. Z myślą o takim kierunku przygotowaliśmy trzy nowe propozycje oraz cztery pakiety do samodzielnego wykorzystania podczas lekcji opartych o wirtualne wycieczki po oddziałach naszego Muzeum – mówi Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska.

Lekcje muzealne online to nieodpłatna oferta wspierająca pracę nauczycielek oraz nauczycieli. Chęć udziału w zajęciach należy zgłosić mailowo bądź telefonicznie osobie je prowadzącej. Edukator w porozumieniu z nauczycielem ustalają termin przeprowadzenia lekcji zdalnej, które odbywają się w tygodniu roboczym, w godzinach 10:00-14:00.

Co nowego?

Trzy nowe tematy, tj. lekcje plastyki, żeglarskie życie oraz sekrety dawnej medycyny przeznaczone są dla uczniów klas VI-VIII oraz licealistów.

Pierwszą propozycję poświęciliśmy wyposażeniu Wielkiej Sali Rady, najpiękniejszego, najcenniejszego i najbardziej reprezentacyjnego pomieszczenia z przełomu XVI i XVII wieku w Ratuszu Głównego Miasta, które zachowało się prawie w całości, skupiając uwagę na jego najważniejszym elemencie, tj. obrazie „Apoteoza Gdańska”. Żeglarskie życie to zajęcia poświęcone codziennemu życiu na morzu w XVIII wieku. Z kolei sekrety dawnej medycyny będą dotyczyć dawnych gdańskich medyków. To ciekawa podróż przez historię ochrony zdrowia, która ukaże, jak zmieniało się rozumienie kondycji człowieka i jak ewoluowała wiedza o mechanizmach rządzących naszym ciałem – mówi Monika Kryger z Muzeum Gdańska, kierownik Działu Edukacji.

Aktualne propozycje zajęć można znaleźć na stronie internetowej www.muzeumgdansk.pl.

Materiały pomocnicze do wirtualnych wycieczek

Podstawą do przeprowadzenia lekcji może być także pakiet wirtualnych wycieczek po oddziałach Muzeum Gdańska, które są dostępne pod adresem www.wirtualne.muzeumgdansk.pl. Z myślą o takiej formie nauczania zostały przygotowane oparte na podstawie programowej opracowania, które można wykorzystać jako element pracy indywidualnej, test sprawdzający wiedzę lub pracę domową. Mogą z nich skorzystać nauczyciele historii i plastyki.

Dodatkowe opracowania wraz z pytaniami umieściliśmy na platformie Microsoft Forms. Są one skorelowane z wirtualnymi wycieczkami po czterech oddziałach Muzeum Gdańska: Ratuszu Głównego Miasta, Dworze Artusa, Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku oraz Twierdzy Wisłoujście. Aby uzyskać dostęp do pakietu należy skontaktować się z Działem Edukacji wysyłając mail o temacie „Microsoft Forms” z nazwą interesującego nas oddziału. W odpowiedzi prześlemy formatkę informacyjną do uzupełnienia, zaś po jej wypełnieniu i otrzymaniu – link z dostępem do wybranego opracowania – dodaje Monika Kryger.

Korzystanie z oferty jest bezpłatne. Szczegóły dotyczące zakresu wykorzystanej podstawy programowej znajdują się na stronie internetowej www.muzeumgdansk.pl w zakładce Edukacja/ Materiały pomocnicze.