Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Biuro prasowe Muzeum Gdańska

Zdjęcie portretowe: dr Andrzej Gierszewski

dr Andrzej Gierszewski
Muzeum Gdańska

Data publikacji 13:57

Kiedy nowa wystawa w Muzeum Poczty Polskiej? Ruszył przetarg

Muzeum Gdańska ogłosiło przetarg na opracowanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przebudowy sal wystawienniczych Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku.

Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku to jedno z dwóch miejsc ważnych dla opowieści o pierwszych dniach II wojny światowej. W przeciwieństwie do Westerplatte, w gmachu Poczty bronili się cywile, pracownicy Poczty Polskiej na terenie Wolnego Miasta Gdańska. To właśnie w trosce o pamięć o nich i innych Polakach w okresie dwudziestolecia międzywojennego, również Gdańszczanach, kontynuujemy rozpoczęte w 2018 r. prace, których celem jest przygotowanie nowej wystawy stałej. Naszym głównym założeniem jest udostępnienie do zwiedzania piwnic, ostatniego miejsca obrony pocztowców przed Niemcami w dniu 1 września 1939 roku – mówi Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska.

Cel ogłoszonego 1 czerwca br. przetargu, czyli projekt budowlano-wykonawczy, to pierwszy z etapów przygotowania nowej wystawy. Dokument musi zostać oceniony przez odpowiednie organy, np. Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Po zatwierdzeniu ostatecznego kształtu przygotowywany jest kosztorys. Zakończenie tego etapu umożliwi ogłoszenie kolejnego przetargu, albo serii przetargów na realizację przyjętych założeń.

Nowa wystawa na pierwszym piętrze i w piwnicach

Gruntownie zmieniona zostanie dotychczasowa organizacja ruchu zwiedzających. Punkt kasowy będzie przeniesiony w okolice drzwi wejściowych. Dzięki temu, na uzyskanych dodatkowych metrach, powstanie przestrzeń edukacyjna dla dzieci. Wystawa stała na pierwszym piętrze skupi się na Poczcie Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku i Polakach z Wolnego Miasta. Znajdą się tam sprzęty i urządzenia pocztowe z okresu międzywojennego, w tym rozmównice, stare telefony, juzy i telegrafy, skrytki pocztowe, sortownie listów i centralę telefoniczną, z której zwiedzający zejdą do piwnic, gdzie poznają opowieść o obronie Poczty 1 września 1939 r.

Ta część budynku, o łącznej powierzchni 213 metrów kwadratowych, jest wciąż niedostępna dla publiczności. W założeniach Muzeum Gdańska zwiedzający obejrzą tam m.in. film prezentujący przebieg walk o placówkę, przedmioty wydobyte z grobów rozstrzelanych przez Niemców pocztowców, ich listy z obozów koncentracyjnych, dokumenty dotyczące poszukiwań pomordowanych oraz wojennych losów pozostałych Polaków z Wolnego Miasta Gdańska.

Warunki przetargu

Termin na przyjmowanie ofert w ramach przetargu na przygotowanie projektu budowlanego upływa w czwartek, 24 czerwca 2021 roku. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana najwcześniej w lipcu br. Termin na przygotowanie kompletu dokumentacji wynosi 13 miesięcy od daty podpisania umowy.