Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Biuro prasowe Muzeum Gdańska

Zdjęcie portretowe: dr Andrzej Gierszewski

dr Andrzej Gierszewski
Muzeum Gdańska

Data publikacji 15:11

Odznaczenia resortowe i samorządowe dla pracowników Muzeum Gdańska

3 Glorie Artis oraz 14 Odznak za Opiekę nad Zabytkami, 5 Medali Prezydenta Miasta Gdańska oraz 6 Nagród Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury zostało przyznanych pracownikom Muzeum Gdańska. We wtorek, 5 października wręczyli je przedstawiciele władz państwowych oraz samorządowych w Dworze Artusa w Gdańsku.

– Tajemnice Gdańska możemy odkrywać dzięki temu, że poświęcacie swój czas i swoje życie zawodowe temu wspaniałemu muzeum. Gdańsk jest tym miastem, które potrzebuje miejsca przypominającego o jego historii. Takiej latarni i punktu odniesienia, które będzie budowało także naszą gdańską tożsamość. Niezwykle ważne jest to, aby przypominać o wszystkich, którzy byli tu przed nami i zostawili tu swój ślad. Życzę Wam dalszej ogromnej satysfakcji z pracy na rzecz Gdańska i na rzecz historii. – mówiła podczas uroczystości Monika Chabior, zastępczyni prezydenta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania.

Państwowe, resortowe i samorządowe odznaczenia, medale i nagrody otrzymało ponad 30 pracowników Muzeum Gdańska. Odznaczenia wręczyli przedstawiciele Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – prof. Krzysztof Polkowski z ASP, Tomasz Błyskosz z Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Monika Chabior, zastępczyni prezydenta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania. 

Glorie Artis za wkład w rozwój muzealnictwa

„Zasłużony Kulturze Gloria Artis” zostały przyznane dr hab. Waldemarowi Ossowskiemu, dyrektorowi Muzeum Gdańska, dr Ewie Szymańskiej, zastępcy dyrektora ds. merytorycznych oraz dr Monice Kaźmierczak, carillonistce miejskiej. Dwa pierwsze odznaczenia wręczono za wkład w rozwój muzealnictwa, ratowanie zabytków oraz rozwój programu edukacyjnego na rzecz społeczności lokalnej. Dr Monika Kaźmierczak otrzymała odznaczenie za działalność na rzecz propagowania i rozwoju kultury carillonowej, która wciąż ma szanse zostać wpisana na Światową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Medale i Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska za Muzeum Bursztynu i wkład w historię dzielnic Gdańska

Medale Prezydenta Miasta Gdańska zostały przyznane za całokształt działalności, w tym tej na rzecz nowopowstałego Muzeum Bursztynu. Otrzymały je Ewa Joszczak, Kinga Krause oraz Elżbieta Miłosierna, które prowadziły inwestycję w Wielkim Młynie od strony formalno-księgowej. Medalem wyróżniony został także dr Janusz Marszalec, zastępca dyrektora Muzeum Gdańska i Marek Adamkowicz za zarządzanie Muzeum Gdańska oraz powstanie Centrum Pamięci o Polakach z Wolnego Miasta Gdańska im. Brunona Zwarry, które działa przy Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku. 

Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w dziedzinie kultury, za zasługi naukowe, konserwatorskie oraz propagowanie historii Gdańska w ramach projektów obejmujących dzielnice Gdańska otrzymali: dr Katarzyna Darecka, dr Anna Frąckowska, dr Janusz Dargacz oraz Izabela Jastrzembska-Olkowska, Katarzyna Kurkowska i Wojciech Szymański.

Historia przyznawania orderów i medali

Tradycja nadawania odznaczeń państwowych sięga 1634 roku. Wówczas po raz pierwszy z inicjatywy króla Władysława IV Wazy podjęto bezskuteczne próby wprowadzenia Orderu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, ale projekt został odrzucony przez Sejm z obawy przed wprowadzeniem monarchii absolutnej. Dopiero w 1705 roku ustanowiono Order Orła Białego, a następnie w 1765 roku Order Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika. W 1792 roku dołączył do nich Order Virtuti Militari. Poza zhierarchizowanym systemem znalazł się szereg medali nadawanych przez królów osobom pochodzenia nieszlacheckiego.

Władze odrodzonej w 1918 roku Rzeczypospolitej stworzyły własny kodeks orderowy, opierając się na wzorach europejskich, ale w nawiązaniu do polskiej historii i kultury. Zostały wskrzeszone dwa przedrozbiorowe ordery i utworzono jeden order nowy dla wyróżnienia zasług obywatelskich oraz 14 odznaczeń państwowych, w tym Medale za Długoletnią Służbę (złoty – 30 lat, srebrny – 20 lat i brązowy – 10 lat).

Z kolei Gloria Artis, to polskie odznaczenie resortowe nadawane od 2005 roku przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu będące kontynuacją wprowadzonego w 1962 roku odznaki Zasłużonego Działacza Kultury. Medale Prezydenta Miasta Gdańska oraz Nagrody Prezydenta Miasta w Dziedzinie Kultury wręczany jest od 2004 roku. Starsze od niej są Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w dziedzinie kultury. Tradycja ich nadawania sięga 1973 roku.

Załączniki