Biuro prasowe Muzeum Gdańska

Szczegóły załącznika

2020.12.30 Teka Gdańska, Ignacy Klukowski, mat. Muzeum Gdańska, fot. A. Grabowska.jpg

15:22

Na zdjęciu od lewej Waldemar Ossowski, Karol Klukowski i Jacek Borzych oglądają prace prezentowane w Tece Gdańskiej.

2020.12.30 Teka Gdańska, Ignacy Klukowski, mat. Muzeum Gdańska, fot. A. Grabowska.jpg preview