Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Biuro prasowe Muzeum Gdańska

Zdjęcie przedstawia widok na fasadę budynku Poczty Polskiej w Gdańsku przesłoniętego przez Pomnik Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, czyli postać uosabiającą Nike oraz pocztowca trzymającego karabin. Po prawej drzewa.
Zdjęcie portretowe: dr Andrzej Gierszewski

dr Andrzej Gierszewski
Muzeum Gdańska

Data publikacji 13:07

Spotkanie Zarządu Poczty Polskiej z Kołem Rodzin byłych pracowników Poczty Polskiej

W dniu 1 września 2023 r. o godzinie 10:00 w Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku / oddział Muzeum Gdańska odbędzie się coroczne spotkanie Zarządu Poczty Polskiej S.A. z Kołem Rodzin byłych pracowników Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku. Tradycja spotkania w dniu 1 września, w każdą kolejną rocznicę Obrony Poczty Polskiej, jest kontynuowana nieprzerwanie od wielu lat.

Podczas spotkania nastąpi uroczysta prezentacja folderu promocyjnego wydanego przez Pocztę Polską pod tytułem „Obrona Poczty Polskiej w Gdańsku” z tekstem Pana Marka Adamkowicza, kierownika Muzeum Poczty Polskiej oraz zdjęciami z archiwum Muzeum. Folder zawiera insert w postaci kartki pocztowej emisji „Pamiętamy”, prezentującej postać Erwinki Barzychowskiej, najmłodszej ofiary niemieckiego ataku na Pocztę Polską w Gdańsku.

Spotkanie  uświetni Hejnalistka Orkiestry Reprezentacyjnej Poczty Polskiej.

Podczas spotkania odbędzie się również przekazanie zarządzania i koordynacji Kołem Rodzin.
Pani Henryka Flisykowska –Kledzik – honorowa przewodnicząca Koła Rodzin byłych pracowników Poczty Polskiej przekaże koordynację Kołem Pani Hannie Pietrzkiewicz.

Gospodarzem uroczystości będzie Pan Waldemar Ossowski – Dyrektor Muzeum Gdańska.


Opracowanie tekstu: Poczta Polska S.A. 

Informacji udziela: Beata Góra: beata.gora@poczta-polska.pl; + 48 502 314 640