Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Biuro prasowe Muzeum Gdańska

1140x739 px kafel duzy v2
Zdjęcie portretowe: Muzeum Gdańska

Muzeum Gdańska
Nadchodzące wydarzenia

Data publikacji 15:33

Sztuki piękne w Gdańsku w „długim” XIX wieku, Konferencja naukowa

Muzeum Gdańska oraz Muzeum Narodowe w Gdańsku w dniach 22–23 czerwca (czwartek–piątek) 2023 r. zapraszają na konferencję naukową pt. Sztuki piękne w Gdańsku w „długim” XIX w. Wstęp wolny. 

Miejsce obrad: Muzeum Gdańska (oddział Ratusz Głównego Miasta, ul. Długa 46/47), Muzeum Narodowe w Gdańsku (NOMUS, ul. Stefana Jaracza 14)

Kuratorzy: dr Ewa Barylewska-Szymańska, dr Magdalena Mielnik, dr Franciszek Skibiński

Kliknij, aby pobrać program konferencji w .pdf.

 

Dzień I – 22 czerwca (czwartek) 2023

Miejsce obrad: Ratusz Głównego Miasta, Wielka Sala Wety

godz. 9.00–9.15 - otwarcie konferencji

Dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku Jacek Friedrich i Dyrektor Muzeum Gdańska Waldemar Ossowski

Powitanie uczestników konferencji i słowo wstępne

Cześć I, godz. 9.15–11.00

Michał Mencfel (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Nazareńczycy: wielcy wygrani – wielcy przegrani. Rewizje niemieckiego malarstwa romantycznego

Piotr Birecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Sacrum i profanum w sztuce ewangelickiej Prus Zachodnich

Sławomir Kościelak (Uniwersytet Gdański), Między snem o minionej potędze a nowoczesnością: modernizacja przestrzeni i społeczeństwa Gdańska w XIX wieku

Magdalena Staręga (Europejskie Centrum Solidarności, Uniwersytet Gdański), Pruska – niemiecka – gdańska? O architekturze w Gdańsku w XIX wieku

godz. 11.00–11.15 - dyskusja

godz. 11.15–11.30 - przerwa kawowa


Część II,
godz. 11.30–13.30

Justyna Lijka (Muzeum Zamkowe w Malborku), Poza Gdańskiem. Rodzime pejzaże i arcydzieła pruskiej architektury w twórczości Johanna Carla Schultza

Jan Leszczyłowski (badacz niezależny), Kilka krótkich uwag dotyczących atrybucji prac synów M.C. Gregoroviusa

Artur Kawiński (Uniwersytet Gdański), Hermann Prell (1854–1922) i jego obrazy w Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównego Gdańska jako przykład polityki historycznej Cesarstwa Niemiec

Izabela Jastrzembska-Olkowska (Muzeum Gdańska), Louis Friedrich Rudolph de Sy. Malarz z Gdańska – przyczynek do biografii i twórczości artysty

godz. 13.30–14.15 - lunch

Część III, godz. 14.15–15.45

Dorota Powirska (Muzeum Gdańska), Podróż w prezencie: teka widoków z wyprawy Eduarda Augusta Hildebrandta dookoła świata
z kolekcji prywatnej Andrzeja Walasa

Helena Kowalska (Muzeum Narodowe w Gdańsku), Robert Reinick malarz i poeta – od karteczki do obrazu

Iwona Kramer-Galińska (badaczka niezależna), Reinhold Bahl − gdański malarz przełomu XIX i XX wieku

godz. 16.00–17.30 - Zwiedzanie wystawy w Ratuszu Głównego Miasta

 

DZIEŃ 2 – 23 czerwca (piątek) 2023 roku

Miejsce obrad: NOMUS, sala konferencyjna

Cześć IV, godz. 9.00–10.00

Magdalena Mielnik (Muzeum Narodowe w Gdańsku), Prezentacja wybranych dzieł malarstwa gdańskiego XIX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku

Marzena Kłossowska, Małgorzata Wojewódzka (Muzeum Narodowe w Gdańsku), Malarstwo gdańskie XIX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku. Zagadnienia konserwatorskie

Część V, godz. 10.15–11.45

Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka (Muzeum Narodowe w Gdańsku), Związki fotografii i sztuki w dziewiętnastowiecznym Gdańsku

Zuzanna Lewandowska (Muzeum Warmii i Mazur), Fotograficzne portrety autorstwa Gustava Friedricha Bussego i Augusta Dorbritza w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Beata Sztyber (Muzeum Narodowe w Gdańsku), Hafty nieprofesjonalne w XIX-wiecznym Gdańsku w zbiorach Muzeum Miejskiego w Gdańsku (Stadtmuseum Danzig)

godz. 11.45–12.00 - Przerwa kawowa

Część VI, godz. 12.00–14.00

Lech Łopuski (Muzeum Narodowe w Gdańsku, Działalność Powszechnego Związku Przemysłowego (Allgemeiner Gewerbeverein) na rzecz popularyzacji historii, sztuki i rzemiosła w Gdańsku

Marcin Tulibacki (Uniwersytet Gdański), Towarzystwo Sztuk Pięknych w Gdańsku (Kunstverein zu Danzig) jako członek Związku Wystawowego na wschód od Łaby (Ausstellungsverband östlich der Elbe) w latach 1836–1892

Magdalena Mielnik (Muzeum Narodowe w Gdańsku), Ostatnie takie wystawy. Działalność Towarzystwa Sztuk Pięknych w Gdańsku (Kunstverein zu Danzig) w latach 1900–1911

Ewa Szymańska (Muzeum Gdańska, Instytut Historii PAN), Działalności Towarzystwa Sztuk Pięknych i Rzemiosła Artystycznego w Gdańsku w latach 1905–1913

godz. 14.00–14.30 Podsumowanie konferencji