Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Biuro prasowe Muzeum Gdańska

Zdjęcie portretowe: Muzeum Gdańska

Muzeum Gdańska
Nadchodzące wydarzenia

Data publikacji 12:41

„Wokół odbudowy Gdańska po 1945 r.". Jan Borowski i Gdańsk czasów powojennych

Zapraszamy na drugie spotkanie z cyklu poświęconego wystawie czasowej „Gdańsk piękniejszy niż kiedykolwiek”. Już w ten czwartek, 14 września 2023 roku, o godz. O godz. 16.00 spotkamy się przy kamienicy przy ulicy Długiej 45 na uroczystym odsłonięciu tablicy pamiątkowej poświęconej Janowi Borowskiemu, pierwszemu powojennemu wojewódzkiemu konserwatorowi w Gdańsku. Następnie, o godz. 17.00 w Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównego Miasta odbędzie się wykład prof. Marcina Gawlickiego poświęcony wkładowi architekta w proces powojennej odbudowy naszego miasta.

O godz. 14.00, w Zespole Przedbramia przy Targu Węglowym 26, odbędzie się oprowadzanie kuratorskie z Klaudiuszem Grabowskim po wystawie czasowej "Gdańsk piękniejszy niż kiedykolwiek". Wydarzenie adresowane jest do sympatyków i członków Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej oraz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajobrazowego.  

Partnerem spotkań z cyklu „Wokół odbudowy Gdańska po 1495 roku jest Biuro Architekta Miasta. Współorganizatorem nadchodzących spotkań są:

  • Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, oddział Pomorski
  • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajobrazowe
  • Stowarzyszenie Historyków Sztuki, oddział Gdańsk

Wydarzenia związane wokół prof. Jana Borowskiego odbywają się w ramach Dni Wilna w Gdańsku.

Jan Borowski (25 II 1890 Petersburg – 25 X 1966 Gdańsk), architekt, konserwator zabytków. Od 15 X 1945 w Gdańsku, podjął pracę na Politechnice Gdańskiej, od 1 I 1946 kierownik Katedry Historii Architektury Powszechnej na Wydziale Architektury. Od 1950 wykładał równolegle historię architektury w gdańskiej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. Od marca 1946 do rezygnacji 30 IV 1951 pierwszy po II wojnie światowej wojewódzki konserwator zabytków w Gdańsku. Opracował pierwszy powojenny rejestr zabytków Gdańska i województwa przewidzianych do ochrony; w latach 1947–1950 utworzył pracownie konserwatorskie, późniejszy gdański oddział Przedsiębiorstwa Państwowego Pracownie Konserwacji Zabytków. Opracował autorskie projekty architektoniczne i prowadził nadzór nad odbudową i pracami konserwatorskimi w Gdańsku, w tym między innymi kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Ratusza Głównego Miasta, Kaplicy Królewskiej, kościoła św. Elżbiety,  Bramy Zielonej,  Wielkiej Zbrojowni

  • Gdzie 1 [oprowadzanie]: Targ Węglowy 26 (o godz. 14.00)
  • Gdzie 2 [odsłonięcie tablicy]: Długa 45 (o godz. 16.00)
  • Gdzie 3 [wykład]: Ratusz Głównego Miasta, Wielka Sala Wety, ul. Długa 46/47 (o godz. 17.00)
  • Wstęp: wolny