Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Biuro prasowe Muzeum Gdańska

2024 06 10 Mamy wiatr, sale, RGM, fot  P  Wilczyńska, mat  MG (3)
Zdjęcie portretowe: Muzeum Gdańska

Muzeum Gdańska
Nadchodzące wydarzenia

Data publikacji 14:47

Gdańszczanin w świecie liczb, cen, pieniędzy w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych

Od drugiej połowy XIV w. wskutek licznych powiązań z kupcami hanzeatyckimi stopniowo wzrastała rola Gdańska w handlu. Wraz z przejściem pod zwierzchnictwo państwa polsko-litewskiego w połowie XV w. Gdańsk stał się największym miastem Rzeczypospolitej i centrum wszelkiego rodzaju rozliczeń finansowych w regionie bałtyckim.

Bogacące się mieszczaństwo gdańskie, uczestniczące w intensywnej wymianie towarowo-pieniężnej, posiadało wysoką wiedzę na temat różnorodnych systemów pieniężnych oraz zmienności cen towarów. Intensywny rozwój gospodarki towarowo-pieniężnej oraz wykorzystywanie innowacji ze świata finansów (list dłużny, weksel, podwójna księgowość) wymagały znajomości matematyki.

Podczas wykładu przedstawiona zostanie metoda wykonywania działań arytmetycznych, rozpowszechniona w Gdańsku i wielu innych miastach europejskich w późnym średniowieczu i używana jeszcze w czasach nowożytnych. 

Wykład poprowadzi dr Marcin Grulkowski.

  • Termin: 13 czerwca (czwartek), godz. 17.00 
  • Miejsce: Ratusz Głównego Miasta Gdańska/ Wielka Sala Wety, ul. Długa 46/47
  • Ceny: wstęp wolny