Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Biuro prasowe Muzeum Gdańska

2022 03 17 Muzeum Buszrsztynu ,mat  MG,fot A Grabowska 43-6200
Zdjęcie portretowe: dr Andrzej Gierszewski

dr Andrzej Gierszewski
Muzeum Gdańska

Data publikacji 12:37

Idol 2024. Oddaj głos na Muzeum Bursztynu

Od roku 2007 w czasie Konferencji REHA for the blind in Poland przyznawane są statuetki IDOL. Nagroda skierowana jest do osób i instytucji, które w swoim życiu kierują się dobrem dla drugiego człowieka, a działania skierowane są w stronę środowiska niewidomych. W regionalnym etapie tegorocznej odsłony można oddać głos na reprezentantów środowisk twórczych oraz instytucji. Wśród nominowanych jest Muzeum Bursztynu. Zachęcamy do oddania głosu!   

Konkurs organizowany przez Fundację Szansa dla Niewidomych składa się z trzech części: wojewódzkiej, krajowej oraz międzynarodowej. Zwycięzcy etapu wojewódzkiego nagradzani podczas regionalnych konferencji REHA. Najbliższa w Gdańsku planowana jest na 13 września. Laureaci pierwszego etapu biorą następnie udział w konkursie krajowym. Ostateczne wyniki zostają ogłoszone podczas ogólnopolskiej Konferencji REHA w Warszawie.

Muzeum Bursztynu, oddział Muzeum Gdańska, istnieje od 2006 roku, a od 2021 mieści się w zabytkowym Wielkim Młynie. Ekspozycja stała zawiera dotykowy model inkluzji jaszczurki i bursztynowego kabinetu oraz ekrany do oglądania bursztynowych inkluzji w powiększeniu. W 2022 roku rozpoczęto projekt Bursztyn bez barier. Dzięki środkom z Funduszy Europejskich, którymi dysponuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwiększono znacznie dostępność dla osób z niepełnosprawnościami wzroku.

Zmiany objęły modyfikację natężenia oświetlenia, system oznaczeń nawierzchniowych, plany tyflograficzne, oznaczenia Braille'a, audioprzewodnik z audiodeskrypcją, poprawę czytelności tekstów, modyfikacje balustrad i oświetlenia gablot. Udogodnienia powstały we współpracy z Polskim Związkiem Niewidomych.

Oprócz Muzeum Bursztynu w etapie regionalnym można oddać głos na CSW Łaźnia oraz Teatr Wybrzeże. Głosy można oddawać do 14 lipca.

Jak głosować?

  1. Kliknij w link Konkursu Idol
  2. Wprowadź adres email pod opisem muzeum i kliknij przycisk "Oddaj głos".
  3. Ważne! Sprawdź swoją pocztę i otwórz mail potwierdzający.
  4. Potwierdź oddanie głosu klikając w link.