Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Biuro prasowe Muzeum Gdańska

Komunikaty

Fotografia w sepii ukazuje czterech mężczyzn siedzących przy okrągłym stoliku, grających w karty. Na stole kufle w piwem. Powyżej ujęcia odręczny napis (atramentem): (tekst niecztelny) 19.09.07 Langfuhr (?). Poniżej ujęcia podpis, który po przetłumaczeniu głosi: Wspomnienie 12 rocznicy założenia klubu. Na rewersie nazwiska mężczyzn (ołówkiem): Hende(?). Richter. Zechlau. Trustädt.

Kategorie publikacji: Wydarzenia ,  Zbiory Muzeum 

Pocztówka barwna ukazuje widok na nieistniejący już kościół Zbawiciela na Siedlcach (Heilandskirche), który mieścił się przy ulicy Kartuskiej. Kościół został poważnie uszkodzony w trakcie II wojny światowej. Po wojnie został rozebrany. W lewym górnym rogu napis: Danzig-Schidlitz, dalej: Evangelische Kirche. Na awersie widnieje znaczek oraz pieczęć pocztowa (data niezachowana). Na rewersie napis: KUNST.U.VERLAGSANSTALT.SCHAAR.U.DATHE.KOMM.GESA.A.AKT.TRIER. Pocztówka zapisana tuszem, zaadresowana, posiada dwa znaczki na rewersie i dwie pieczęcie pocztowe z datą 22.3.1923 r. oraz napisami: DANZIG i SCHIDLITZ.

Kategorie publikacji: Wystawy czasowe,  Zbiory Muzeum 

Grafiku ukazuje pozujące kobiety. W tle mężczyźni przy obrazie.

Kategorie publikacji: Wystawy czasowe,  Zbiory Muzeum 

Zdjęcie przedstawia dziewczynkę na szycie wieży kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. Postać uchwycona od tyłu spogląda na panoramę w kierunku Ołowiankę. W tle zabudowania, Motława, a dalej w głębi łąki.

Kategorie publikacji: Zbiory Muzeum 

kafel Feyerabend www

Kategorie publikacji: Wydarzenia ,  Zbiory Muzeum